GAP YEAR

Mình chính thức khép lại năm trống (gap year) tại đây thôi.
Bây giờ ngại dài dòng rồi, cũng ko ai chịu đọc đâu nên xoẹt xoẹt mấy gạch đi ha. Tiếp tục đọc

Advertisements